خبر های افغانستان وجهان

خبر های افغانستان وجهان
ورزشی . اقتصادی . نظامی .سیاسی و غیره  
پيوندهاي روزانه
 چرا این همه تعصب !!! - اولین طیاره در افغانستان توسط جاغوری ها ساخته شد .

ساخت طیاره در جاغوری

سلام دوستان عزیز امید وارم در هر کجا این کره خاکی تشریف دارید صحتمند و سرحال باشید همانطوریکه در جریان هستید متوجه شده اید  برای چند روز اینترنت ما خراب بود  برای پیگیری آن به کابل پایتخت کشور رفته بودم . می خواستم هر چه زود تر اینترنت راه اندازی شود  چون به جز انترنت ما دیگر اینترنت فعال  در جاغوری وجود ندارد .

این سفر به پایتخت را جز از بد ترین سفر هایم میتوان به حساب اورد  . برای اینکه نه ما بلکه هرفرد هموطن هر روز را که سپری می کند به امید فردای بهتراست فردای که در او تبیعض جهل و ... وجود نداشته باشد . و یا لا اقل انتظار بد را آرزو نمی کند. به هیمن دلیل وقتی قدم  در مرکز شهر و پایتخت می گذاری وقتی برخلاف انتظار تان مواجه می شوی آن وقت دیگر ...     

 از چه کجا بگویم وضعیت نظافت  و پاکی  ترافیک پایتخت و ...  تعصب  و بد رفتاری عجب و غریب در پایتخت  که انصافا هنوز که هنوز است برای ما قابل درک نبوده و نیست  . 

حال مشت نمونه خروار خدمتتان عرض می کنم  :

عرض کردم که  برای اینترنت به کابل آمده بودم . هر روز صبح رفتن از یک کمپنی به کمپنی دیگر کارم  شده  بود  تا شاید بتوانم  کمپنی خوب تر واینترنت باسرعت مناسب تر را انتخاب نمایم .  در تمام کابل  33 کمپنی وجود دارد  که سروس انترنت  می دهند  تقریبا  به همه این کمپنی ها سر زدم . 

 یک روز  به کمپنی انیستا واقع چهار راهی زنبق که تعریف شان شنیده بودم رفتم البته سیستم  ایشان وی سات است شاید گفتم این بار بتوانم یک اینترنت با سرعت مناسب تری بگیرم  .  وقت  به ایشان گفتم  انترنت ضرورت  دارم کسی که مسؤل دفتر بود  گفت برای کجا می خواهید  ؟  گفتم ولایت غزنی ولسوالی جاغوری .  یارو مصروف چت کردن بود  طرف من  نگاه کرد گفت چه گفتید ؟!!  برای کجا ؟؟؟  دوباره تکرار کردم برای ولایت غزنی ولسوالی جاغوری !  وقت این حرف را شنید من این قسم برداشت کردم که یارو  را با تیر زدم .  گفت به ولسوالی جاغوری نت داده نمی توانم . گفتم چرا ؟   گفت دیگه اینش به شما مربو ط نمی شود . دوباره سوال کردم گفتم کدام دلایل قانع کننده دارید تا من هم با خبر شوم . یا بتوانم شما را کمک کنم  که چرا شما جاغوری ها را انترنت نمی دهید  ؟!! یارو به خشم گفت : صاحب کمپنی شما هستید یا من .  گفتم شما . برایم گفت پس اختیار این را من دارم که به شما نت بدهم یا نه .  گفتم چرا آخر  ... حرف مرا قطع کرد گفت  حالا بگذارید  ما به کار مان برسیم !!!.

با خودم خیلی  فکر کردم  که کمپنی والا چرا با من این قسم برخورد کرد . به هرصورت متوجه منظور اش نشدم گفتم  شاید بخاطر ... . این یک برخورد  غیر قابل انتظار .

 یک روز دیگر :  از چوک طرف کوته سنگی روان شدم مقدار اجناس برای دکان خریده  بودم با خود داشتم . وقت به چوک که ایستادگاه کوته سنگی می باشد رسیدم   با آن که تعدد موتر ها خیلی زیاد است ولی با آن هم  همه مردم منظر بودند تا کدام موتر پیدا شود تاآنها سوار شوند . با این شلوغی هر وقت یک موتر ایستاد می کرد  همه می ریختند در حالی که گنجایش هر موتر سراچه بیش از چهار نفر نمی باشد ولی در  حدود 20 نفر می رختند  چهارنفر سوارمی شدند . بلاخره بعد از یک ساعت ده دقیقه یک موتر تونس ایستاد شد ما هم خود را به داخل این موتررساندم یگ زمان متوجه شدم  که  داخل این موتر بجز من بقیه همه از برادران پشتون است . ازدهام ترافیکی هم  خیلی زیاد بود اهسته آهسته حرکت می کرد. این تونس ۱۵ نفر مسافر داشت . من نیز پشت سر موتر وان نشسته بودم . داشتم به حوادث واتفاق های روز گذشته فکر می کردم . هنوز تصویر برخورد فاشیستی ونا انسانی  آنها از نظرم دور نشده بود که  سلی محکم به صورتم  خورد  دماغم خون شد . گفتم ای بابا . امروز از کدام پهلو بلند شدی خنده کردم و از یاروی که در طرف مقابل نشسته بود این سیلی را حواله من کرده بود  پرسیدم  چرا ؟  گناه من چه بود ؟  شما حال تان خوب هست ؟ کسی دیگر که پهلوی شان نشسته بود دستما کاغذی برایم داد و به زبان پشتو به یارو گفت : چرا زدید  چه شده ؟ چه مشکل دارید شما با او  ؟ شخصی که سیلی زده بود گفت ( د کافر زوی ده ) یعنی  بچه کافر است  چرا در میان ما آمده است.

 راستش  وقت از زبان یارو کافر را شنیدم  دیگه داشت معمای های امروز برایم تا حدودی حل می شد . گفتم منظور شما از کافر چه است ؟ چرا به من از اول نگفتی که من از موتر پاین می شدم . در ضمن یادت باشد که کار شما نیز اسلامی نبود این نهایت چیزی بود که در آن زمان می توانستم بگویم  . البته بعدش کمی قیافه گرفتم گفتم   حالا اگر بخواهم می توانم شما را به پلیس معرفی نمایم .  اما من مانند تو نیستم  گذشت می کنم خیر است   . از شما چه پنهان شعار بیش نبود از کجا معلوم  که قومایش در پلیس نیز همین تفکر را نسبت به من نداشته باشد . اما این نکته را حیفم آمد نگویم  :  که همه ممکین است مانند من نباشد . شاید کدام روز کسی پیدا شود و پاداش کلوخ انداز را با سنگ پاسخ بگوید آن وقت  حال شما را خواهند گرفت از کردار تان پشیمان خواهند کرد  . 

 چون نزدک شب بود من هم خسته و مانده بودم . بعد از 1 ساعت و 20 دقیقه به کوته سنگی رسیدیم . وقت از موتر پایین شدم تعداد از جاغوری ها وضعیت ما را دید همه سوال کردند چه شده ؟!!   گفت دماغم خون شده است اگر من داستان را  به این ها می گفتم دیگر غوغا بر پا می شد .اما هر چه با خودم فکر کردم طرح این مسایل را در آن وقت شب  مناسب ندانستم  . 

درکل وقتی مسایل را به دوستان دیگر مطرح کردم  . آنها نیز ازتعصبات روزافزون شکایت داشتند . و معتقد بودند شبکه ماهواره ای بنام اهل البیت که مدتی است برنامه های اختلاف برانگیز  نشرمی کند  متاسفانه تاثیر زیادی روی افکار عادی و عامه مردم گذاشته است .  مردم عادی  که تحمل آن حرف ها را نسبت به مقدسات شان ندارد . 

من در عجب هستم  انسانهای که مجری این شبکه هستند خود را مسلمان و شیعه هم می گیرد از همه بد تر انتظار صواب هم دارند . در حالیکه خود در واشنگتن وکشور های دیکر به خواطر حمعی زندگی می کند  روی چه اساس اقدام به پخش برنامه های می کند که باعث ریختن خون یک مسلمان می شود . اسفناک تر اینکه این برنامه ازطرف بعضی ... صورت می گیرد . من نمی خواهم بگویم این بحث نباید باشد و یا و... من میخواهم بگویم اگر به توسط حرف های شما ذهنیت این چنینی در میان عوام مخالف خلق شود در نتیجه  انسان های  بچاره و مسافر های  در راه ها و مسیرها به بد ترین وضع به نام کافر کشته شوند شما در پیش گاه خداوند  چه مسئولیت و چه جواب دارید؟ !!! امید وارم که بزرگان  و دلسوزان نسبت به این مسایل واکنش مناسب نشان بدهند . 

راستی  چه خبر ها از جاغوری ؟ 

خبر اول  اینکه :

اولین طیاره در افغانستان توسط جاغوری ها ساخته شد .
پیشرفت هر ملتی در سایه تداوم ورشد  افراد آن ملیت میسر است ملتی امروز می تواند سرفرازباشد  که از آخرین دست اورد های روز بهره برده باشد  و در نتیجه بتواند دست آورد های قابل توجه برای خود و کشور ش به ارمغان بیاورد .

ساخت طیاره در جاغوری


مردم هزاره  در سالهای متمادی متاسفانه قربانی جهالت های کور حاکمان از خدا بیخبر شدند  این ملت  از صحنه ای  علم به دورنگهداشته  شده بودند. هنوز که هنوز است سایه شوم این تبعیض کاملا از سرما رخت بر نبسته است .

ساخت طیاره درجاغوری

  انقلاب علاوه بر ویرانگری هایش ثمرات قابل توجه هم برای  این مردم در پی  داشته است.  این مردم ضمن مهاجرت  توانسته استعداد های خود را به صحنه نمایش بگذارد  و توانسته است قله های رفیع و موفقیت را یکی پس از دیگری فتح ومقام شامخ را کسب نماید .که یکی از آنها آقای ذاکر حسین  می باشد.

ساخت طیاره در جاغوری

آقای ذاکر حسین از منطقه سرتالاب سنگشانده  ولسوالی جاغوری می باشد . ایشان یکی از جوانان با استعداد هزاره است که توانسته است ابتکارات  و اختراعات در زمینه هوا فضا داشته باشد.

قرار بود که آقای ذاکر حسین  امروز طیاره ساخته شده خویش را در غجور ولسوالی جاغوری به نمایش بگذارد بخاطر بعضی مشکلات به تعویق افتاده است . قرار است  روز پنجشنبه همین هفته در هوای صاف جاغوری به  پرواز  آغاز نموده  وشکوه و عظمت جاغوری و جاغوریان را به نمایش بگذارد  .

ساخت اولین طیاره درجاغوری

تفصیل بشتر این گزارش و مصاحبه با شخص مذکور در گزارش بعد انشاء الله

 خبر دیگر اینکه :  

مسیر جاغوری قره باغ از سوی طالبان مسدود گردیده است.  روز پنجشنبه مورخه 8/7/1389 مقدار اجناس را می خواستم از کابل به طرف جاغوری روان کنم.  وقت که  به نمایندگی کابل مراجعه کردم آنها گفتند :  مسیر قره باغ جاغوری از سوی طالبان مسدود گردیده است آقای محمد عارف نماینده اتحادیه  بس ترانسپورت کابل گفت : روز پنج شنبه از سوی طالبان برای نمایندگی کابل زنگ آمده و گفت که دیگر از مسیر جاغوری قره باغ عبور مرور نکنید اگر کسی را در این مسیر دیدیم خود و موتر اش را آتش می زنیم و حالا رفت آمد ها از مسیر جاغوری گیلان و جاغوری ناهور صورت می گیرد. گر چند وقتی این  مسیر جاغوری قره باغ باز هم  بود نا امنی های زیاد داشت . در هر هفته یک اتفاق برای جاغوری ها و کسانی که در این مسیر رفت آمد داشتند می افتاد . یک روز موتر شان را به آتش  می کشیدند و روز دیگر گروگان می گرفتند و در بدل پول انگفت رها می کردند . این راه بیش از آن که سود برای ما داشته باشد بیشترین نفع را برای طالبان داشت حال نمیدانم چه فکری پر درامد تر به ذهن شان رسیده وچه طرحی برای این مردم کشیده باید منتظر ماند  .  اما متاسفانه  مسیر های ناهور جاغوری و گیلان جاغوری نیز مانند قره باغ نامنی وجود دارد و از امنیت خاص برخوردار نیست . دو روز قبل از منطقه ککرک ولسوالی جغتو یک موتر از سوی طالبان مسلح بازداشت می شوند  گفته می شود مسافرین این موتر همه معلمان جاغوری هستند که برای امتحان پی آر آر (PRR ) به مرکز ولایت غزنی می رفتند . هنوز صحت وسقم این خبراز طرف منابع مستقل تاید نشده است  خدا کند که دروغ باشد .

روز سه شنبه از کابل به طرف جاغوری آمدم . مسدود شدن مسیر قره باغ الی جاغوری بالای کرایه موتر ها نیز تاثیر  داشته  و کرایه ها رو به فزونی است .

در مورد انتخابات  وکاندیدهای انتخاباتی  حرف حدیث زیاد است  ولی  هیچ کدام مورد تاید کمیسون مستقل انتخابات نیست . خود کمیسون تازه  لیست ناقص را از بعض ولایات منتشر کرده است که اسم ولایت غزنی تا این ساعت در ردیف آسامی منتشره نیست . ظاهرا تا  یک ماه بعد از انتخابات اسامی کاندیدهای منتخب منتشرنخواهند شد  تا آن زمان هر کاندید که هر چه پول بیشتر بدهند  همان وکیل خواهند شد . این قانون مخصوص مناطق مرکزی  و یا جاهای مثل ولایت غزنی است که مشترکا زندگی می کند می باشند . در اجرای این قانون  لااقل در این مورد شک نکنید  . التماس دعا   

مومن زاده جاغوری


موضوعات مرتبط: جاغوری
[ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ ] [ 21:35 ] [ جاوید رضای ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

در این وبلاگ تلاش شده تا آخرین اخبار ها و گزارش ها و رویداد ها از تمام نقاط دنیا و افغانستان را در وبلاگ ثبت نماید تا عزیزانی که آدرس خیلی از سایتها در دسترس آنها نیست در این وبلاگ بخواند و از مسایل رویداد و اخبار افغانستان و جهان باخبر شود
ضمنا دوستان نظرات مثبت و منفی شان را را میتواند قسمت نظرات ثبت نماید
همه اخبار های که از منابع و سایت های دیگر در این وبلاگ منتشر میشود با ذکر منبع آن خواهد شد
امکانات وب
see this web in other language ................. Google Pagerank Checker Tool

Powered by WebGozar

باريک